Zwrot i wymiana towaru

PRZEPISY OGÓLNE

 • Zwrot i wymiana towarów odbywa się w oparciu o punkt 25 zatwierdzonych uchwałą Rządu z dn. 11.06.2001 r. Nr 697 Przepisów handlu detalicznego i artykułów art. 6.22810 i 6.22811 Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej
 • Kupujący w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towarów może bez wskazania przyczyny i nie ponosząc kosztów (za wyjątkiem kosztów wysyłania towaru z powrotem do Sprzedawcy, jeżeli nie umówiono się inaczej) odmówić zawarcia umowy.
 • Kupujący niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia powiadomienia Sprzedawcy o rezygnacji z umowy jest zobowiązany wysłać albo przekazać towary Sprzedawcy albo innej upoważnionej przez niego osobie w ustalony sposób.
 • Po dokonaniu zwrotu towarów, w ustalony sposób Sprzedawca nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od rezygnacji z umowy zwraca Kupującemu wszystkie zapłacone przez niego kwoty albo nieodpowiednie towary mogą zostać zastąpione należytymi (pokrywając różnicę cen).
 • Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów, za wyjątkiem wypadków, gdy w myśl umowy koszty te ponosi Sprzedawca.
 • Zwrócić można wyłącznie nieużywane i niewybrudzone towary w oryginalnych opakowaniach. Podczas zwrotu towarów koniecznie należy przedłożyć dokument nabycia (rachunek otrzymany podczas zakupu). 

 

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

Jeżeli zamówione towary nie zostały jeszcze wysłane, na adres adres returns@bmwautoparts.net prosimy przysłać wypełniony formularz „Wniosek o zwrot pieniędzy”. My niezwłocznie odwołamy zamówienie oraz zwrócimy zapłacone pieniądze.

ZWROT TOWARÓW DOBREJ JAKOŚCI

Jeżeli życzą sobie Państwo dokonać zwrotu nabytych towarów, mogą tego dokonać w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Państwu towarów. Należy zwrócić uwagę na to, że:

 • Zwrócić można wyłącznie nieużywane i niewybrudzone towary w ich oryginalnych niezniszczonych opakowaniach oraz z oryginalnym nieuszkodzonym znakowaniem. Otwarcie oryginalnego opakowania, które było konieczne, żeby obejrzeć towar, nie uznaje się za jego zniszczenie.
 • Wraz ze zwracanymi towarami koniecznie należy przedłożyć dokument potwierdzający nabycie towarów (rachunek otrzymany podczas zakupu) oraz wypełniony formularz "Wniosek o zamianę albo zwrot towaru".
 • Po dokonaniu zwrotu towaru dobrej jakości, zgodnie z Państwa życzeniem, zwrócimy całą kwotę zapłaconą za towar albo nieodpowiedni towar zamienimy na inny (z pokryciem różnicy cenowej, jeżeli wystąpiła).
 •  Koszty wysyłania zwracanych albo zamienianych towarów dobrej jakości pokrywa Kupujący.
 • Jeżeli dostarczyliśmy Państwu nieodpowiedni towar, opłacimy koszty jego zwrotu oraz wysyłki nowego towaru.

ZWROT TOWARÓW NIENALEŻYTEJ JAKOŚCI

Jeżeli otrzymali Państwo towar z defektami, mogą go Państwo zwrócić w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Prosimy pod adres returns@bmwautoparts.net  przysłać następujące dokumenty:

 • zdjęcia towaru nienależytej jakości, na których widoczne są defekty;
 • w wypadku dostarczenia towaru przez kuriera - zdjęcia oryginalnego opakowania (na jednym ze zdjęć powinien być widoczny numer towaru);
 • zdjęcia opakowania przesyłki (na jednym ze zdjęć powinien być widoczny numer przesyłki);
 • dokument potwierdzający zakup (rachunek otrzymany podczas zakupu)
 • wypełniony formularz "Wniosek o zamianę albo zwrot towaru"

Po potwierdzeniu zwrotu, zostanie Państwu wysłana naklejka zwrotna. Do opakowania/skrzyni przesyłki wraz ze zwracanym towarem należy włożyć wypełniony formularz "Wniosek o zamianę albo zwrot towaru". Na opakowaniu przesyłki/skrzynce należy nakleić naklejkę zwrotną.
Po otrzymaniu zwracanych towarów, zgodnie z Państwa życzeniem zwrócimy całą kwotę zapłaconą za towar albo towar nienależytej jakości zastąpimy towarem należytej jakości. Pokryjemy koszty zwrotu towaru oraz wysłania nowego towaru.

ZWROT WADLIWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH OBJĘTYCH GWARANCJĄ

W przypadku montażu części zamiennej należy przesłać  pocztą elektroniczną na adres: returns@bmwautoparts.net następujące dokumenty:

 • zdjęcia uszkodzonej części zamiennej;
 • dowód zakupu części zamiennej (fakturę otrzymaną przy zakupie);
 • dokument potwierdzający montaż części zamiennej (fakturę z warsztatu), która musi zawierać datę montażu, numer nadwozia pojazdu oraz przebieg;
 • wypełniony formularz "Wniosek o zamianę albo zwrot towaru".

Po zatwierdzeniu wniosku przez nasz dział obsługi klienta otrzymają Państwo etykietę zwrotu. Należy nakleić ją na opakowaniu zawierającym zwracane części oraz formularz zwrotu.

UWAGA:

Gwarancja jakości samochodu obejmuje ustalone wymogi techniczne i realizowana jest poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonych części. Wadliwe części zamienne, po wymianie na nowe, pozostaną własnością autoryzowanego serwisu wykonującego naprawę pojazdu. Serwis przeprowadzi ich utylizację w sposób zgodny z procedurami określonymi przez producenta.

 • Jeżeli część została zamontowana w autoryzowanym warsztacie BMW, koniecznie należy przedłożyć dokument zakupu części (rachunek otrzymany przy zakupie); 
 • Jeżeli część została zamontowana poza autoryzowanym warsztatem, koniecznie należy przedłożyć dokument zakupu części (rachunek otrzymany przy zakupie). Do oceny zasadności reklamacji prosimy dostarczyć dokument poświadczający montaż części (rachunek z warsztatu), w którym powinna być wskazana data montażu,  numer nadwozia samochodu oraz jego przebieg. 

 

FORMULARZE WNIOSKÓW

Wniosek o zwrot pieniędzy

Wniosek o zmiane lub zwrot towaru

Zapełniony wniosek prosimy wyslać na returns@bmwautoparts.net.

Macie pytanie dotyczące zwrotu lub wymiany towaru? Prosimy o kontakt na tel.  +370 690 00711 lub e-mail returns@bmwautoparts.net.

Masz pytania?
+370 690 00711
I-V (9:00 - 18:00)
skontaktuj się z nami »
Odpowiemy w ciągu 2 godzin roboczych

VIN - vehicle identification number. You can find it on your vehicle registration document.

Please provide WSZYSTKIE 17 symbole, letters are case-insensitive.