POLITYKA PRYWATNOŚCI

DO KOGO JEST SKIEROWANA NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Niniejsza polityka prywatności (dalej - Polityka prywatności) jest przeznaczona dla wszystkich odwiedzających witrynę internetową www.bmwautoparts.net (dalej - Witryna internetowa), dla nabywców towarów UAB „Krasta Auto” (dalej - Krasta auto, Krasta lub My), osobom, które podjęły aktywne działania na kontach w mediach społecznościowych Krasta auto oraz osobom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych Krasta auto, a także osobom uczestniczącym w wydarzeniach. Polityka prywatności określa podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych i warunki, które muszą przestrzegać wyżej wymienione osoby.

Dbamy o Twoją prywatność, dlatego przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), Ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Koniecznie poświęć trochę czasu na przegląd Polityki prywatności, a jeśli masz jakieś pytania, bez wahania skontaktuj się z nami.

Gdy odwiedzasz Witrynę internetową i (lub) kupujesz produkt i (lub) usługę sprzedawane przez Krasta auto, wykonujesz aktywne działania na kontach społecznościowych Krasta auto, uczestniczysz w naszych wydarzeniach lub zgadzasz się, aby Krasta auto skontaktowała się z Tobą i (lub) dostarczała materiały marketingowe, My będziemy uznawać, że przeczytałeś i zapoznałeś się z niniejszą Politykę prywatności.

O NAS

Jesteśmy Twoim administratorem danych osobowych (dalej - Krasta lub Administrator danych) - UAB „Krasta Auto” (kod podmiotu prawnego 121981098, adres rejestracyjny Ozo g. 10A, 08200, Vilnius), który przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie ustalonych celów i środków. Dane dotyczące spółki są gromadzone i przetwarzane w rejestrze podmiotów prawnych P.P. „Registrų centras”.  

Jeśli masz jakieś pytania lub skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami na adres e-mail support@bmwautoparts.net. Możesz również zarejestrować swoje żądanie, dzwoniąc na numer telefonu +370 5 2740440. 

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to wszelkie gromadzone przez Nas informacje o Ciebie, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby i są przechowywane elektronicznie lub w inny sposób.

Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, w tym Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, numer VIN pojazdu, które Krasta auto zbiera o Tobie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności lub w Twojej osobnej zgodzie, lub umowie z Krasta auto.

Dane te obejmują również Twe dane osobowe, które są w przestrzeni publicznej i do których uzyskujemy dostęp, gdy kontaktujesz się z nami za pomocą mediów społecznościowych lub po podjęciu aktywnych działań na kontach społecznościowych Krasta auto.

Naszym celem jest udzielenie jak największej ilości informacji o tym, jak wykorzystujemy takie dane osobowe, aby po przekazaniu ich do Krasta auto wiedzieć, jak zostaną one wykorzystane.

JAK I DLA CZEGO ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Krasta auto potrzebuje Twych danych osobowych, które mogą być gromadzone w sposoby opisane poniżej. W Polityce prywatności określamy, czego możesz oczekiwać, gdy spółka zbiera dane osobowe na temat:

 • osób odwiedzających Witrynę internetową;
 • użytkowników mediów społecznościowych, którzy w dowolny sposób zwracają się do Krasta auto za pośrednictwem kont Krasta auto w mediach społecznościowych lub aktywnie w nich uczestniczą;
 • osób, które się z nami skontaktowały;
 • osób, które rejestrują konto w sklepie internetowym naszej Witryny internetowej;
 • osób, które kupują sprzedawane przez nas towary w sklepie internetowym Witryny internetowej bez rejestracji;
 • osób, które zgadzają się na otrzymywanie naszych materiałów marketingowych;

Odwiedzający nasze witryny internetowe

Podczas odwiedzania niniejszej Witryny internetowej, dane dotyczące przeglądania Witryny internetowej są gromadzone za pomocą plików cookie.

Krasta używa niezbędnych / technicznych plików cookie, aby mogła zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Witryny internetowej i (lub) innych plików cookie stron trzecich w celu poprawy Twego komfortu przeglądania (tj. w celu uwzględnienia Twoich potrzeb, ciągłego ulepszania Witryny internetowej i składania ofert odpowiadających Twoim zainteresowaniom).

Dane otrzymane wykorzystując pliki cookie i podobne technologie związane z przeglądaniem Internetu itp., są gromadzone (przetwarzane) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia za twoją zgodą (z wyjątkiem niezbędnych plików cookie). Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie na Witrynie internetowej.

Media społecznościowe

Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, komunikując się z nami w mediach społecznościowych (w tym wiadomości, korzystanie z pól „Like” i „Follow” oraz inna komunikacja), są zarządzane przez Krasta wraz z konkretnym administratorem sieci społecznościowej (na platformie sieci społecznościowej).

Twoje dane osobowe, które są przekazane na konto sieci społecznościowej, przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), tj. za twoją zgodą.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy do momentu odwołania Twojej zgody (tj. usunięcia podanych danych osobowych z konta), ale nie dłużej niż do momentu usunięcia konta Spółki. Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane na platformie administratora sieci społecznościowej, dlatego dokładne warunki i terminy przetwarzania są określane przez administratora platformy. Mając to na uwadze, zalecamy przeczytanie informacji o polityce prywatności stron trzecich i (lub) skontaktowanie się bezpośrednio ze świadczącymi usługi - jeśli masz pytania dotyczące sposobu, w jaki wykorzystują twoje dane osobowe.

Dane osobowe gromadzone po skontaktowaniu się z nami

Na naszej Witrynie internetowej podane są kontakty, za pomocą których możesz się z nami skontaktować, aby kupić oferowane przez nas towary, skorzystać z naszych usług lub skonsultować się z nami na temat interesujących Ciebie kwestii. Wszystkie Twe wiadomości przyjmiemy, sprawdzimy i podamy odpowiedzi.

 • Jeśli skontaktujesz się z nami pocztą elektroniczną, będziemy przetwarzać następujące dane: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz treść korespondencji i (lub) załączone dokumenty. Dane te będą przetwarzane w celu administrowania Twych zapytań i (lub) przygotowania do zawarcia umowy, wykonywania umowy. Komunikacja z Tobą będzie prowadzona do pełnego rozpatrzenia wniosku i przechowywana przez 3 miesiące od daty rozpatrzenia lub pełnego wykonania umowy i przechowywana przez 10 lat, wraz z umową i innymi dokumentami (tj. umowa i dokumentacja księgowa).
 • Jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie (przed nagraniem rozmowy osoba, której dane dotyczą, zostanie poinformowana o nagraniu i celu rozmowy) i wyrazisz na to zgodę, rozmowa zostanie nagrana, jeśli nie wyrazisz zgody, prosimy skorzystać z innych środków komunikacji. Nagrania rozmów są zapisywane w celu zapewnienia wysokiej jakości doradztwa i obiektywnego rozpatrzenia reklamacji. Podczas nagrywania rozmowy zachowywane są następujące dane: numer telefonu, z którego dzwonisz, zapis połączenia telefonicznego. Takie informacje są przechowywane przez 6 miesięcy, po czym są niszczone.

Wszystkie dane osobowe, które podajesz, komunikując się z nami, są wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i do przeglądania wiadomości oraz do administrowania (zarządzania) przepływami komunikacyjnymi i udzielania odpowiedzi. Wspomniane dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), tj. za Twoją zgodą, którą wyrażasz poprzez kontaktowanie się z nami pocztą elektroniczną i (lub) poprzez kontynuowanie rozmowy telefonicznej. Jeśli komunikacja będzie miała na celu zawarcie i (lub) wykonanie umowy zawartej z Tobą, będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), tj. w celu zawarcia i (lub) wykonania umowy zawartej z podmiotem, którego dane dotyczą.

Pamiętaj, że może być konieczne skontaktowanie się z Tobą pocztą elektroniczną lub telefonicznie, dlatego prosimy o poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących Twych danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji w sklepie elektronicznym

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować się w naszym sklepie internetowym (www.bmwautoparts.net ), poprosimy Cię o podanie danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym i (lub) w koncie. Dane te obejmują Twe imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy (wpisywany przy zamawianiu towarów) oraz informacje o reprezentowanej firmie (jeśli korzystasz ze sklepu internetowego jako przedstawiciel osoby prawnej, a nie jako osoba fizyczna (użytkownik). Możesz również zarejestrować się za pośrednictwem kont Facebook lub Google+ (w takim przypadku będziemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe). Wyżej wymienione dane osobowe będą wykorzystywane do utworzenia i administrowania Twego konta, będziemy przetwarzać je zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), tj. za Twoja zgoda, którą wyrażasz poprzez dobrowolne rejestrowanie swego konta.

Należy pamiętać, że niniejszy sklep internetowy jest przeznaczony do zakupu oferowanych przez nas towarów (tj. do zawierania na odległość umowy kupna-sprzedaży). Dlatego rejestrując konto w sklepie internetowym, zgadzasz się, abyśmy w sklepie internetowym przechowywali podane przez Ciebie dane osobowe w celu ułatwienia Twych zakupów w sklepie internetowym. Twoje konto w sklepie internetowym będzie przechowywane do daty odwołania zgody (tj. usunięcia konta), ale nie dłużej niż 3 lata od momentu ostatniego logowania na konto (dowody wykonania zamówienia nie są usuwane wraz z kontem).

Należy zauważyć, że konto nie jest konieczne do zakupu towarów w sklepie internetowym, możesz to zrobić także bez rejestracji.

Dane osobowe gromadzone podczas zakupu w sklepie internetowym

Jeśli zdecydujesz się na zakup towarów oferowanych w sklepie internetowym (tj. zawrzeć na odległość umowę kupna i sprzedaży), poprosimy Cię o podanie swych danych osobowych wymaganych w formularzu zakupu. Niezależnie od tego, czy dokonujesz zakupu bez zarejestrowanego konta, czy z kontem, My będziemy przetwarzać następujące dane osobowe o tobie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, szczegóły płatności i (lub) informacje o reprezentowanej firmie (gdy wymagana jest faktura). Wspomniane dane osobowe będą wykorzystane do zawarcia zdalnie i wykonania umowy kupna i sprzedaży towarów (tj. do sprzedaży zamówionych przez Ciebie towarów). Niniejszą informację będziemy przetwarzać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, tj. do celów zawarcia z Tobą umowy i jej wykonania, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d), c), tj. jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania umów i dokumentów księgowych oraz zgodnie z art. 6 lit. f), Rozporządzenia, tj., aby na podstawie naszego uzasadnionego interesu dochodzić i (lub) bronić swe roszczenia prawne (w stosownych przypadkach).

Należy zauważyć, że musimy przechowywać zamówienia (tj. zdalne umowy kupna i sprzedaży) oraz dokumenty potwierdzające płatność przez 10 lat od daty pełnego wykonania umowy.

Dane osobowe gromadzone podczas zamawiania marketingu bezpośredniego

Jeśli wyrazisz zgodę na subskrypcję lub otrzymywanie naszego biuletynu informacyjnego w inny sposób, wykorzystamy Twój adres e-mail i (lub) numer telefonu do celów wysyłania marketingu ogólnego i (lub) spersonalizowanego (np. o towarach, usługach, rabatach, ofertach, konkursach, wydarzeniach, nowościach, ankietach i innych wiadomościach) na adres e-mail, pocztą, telefonicznie, za pomocą krótkich wiadomości i w tych celach skontaktujemy się z Tobą. Zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do wysyłania marketingu bezpośredniego.

Wraz ze wspólnymi ofertami marketingowymi otrzymasz ogólne informacje, które udostępnimy wszystkim naszym klientom.

Składając spersonalizowane oferty marketingowe, możesz zostać przypisany do odpowiedniej kategorii klientów Administratora danych na podstawie zainteresowania (e-mailem, telefonem, podczas przeglądania Witryny i w inny sposób) naszymi konkretnymi usługami i (lub) produktami oraz ich historią nabycia, udziału w organizowanych przez nas ankietach, konkursach i wydarzeniach oraz na podstawie innych podobnych atrybutów. Należy jednak pamiętać, że takie Twe przypisanie do jednej lub drugiej kategorii klientów (profilowanie) nie będzie miało żadnych skutków prawnych dla Ciebie i (lub) nie będzie miało znaczącego wpływu w podobny sposób. W takich przypadkach informacje ogólnego zainteresowania będą przesyłane tylko do odpowiedniej kategorii Naszych klientów.

Możemy skontaktować się z Tobą także bez Twojej zgody - w sprawie otrzymywania marketingu bezpośredniego, gdy oferowane są towary lub usługi Krasta (podobne towary / usługi) lub w przypadku proszenia o opinię na temat towarów / usług. W tym drugim przypadku zapewniamy łatwą do wdrożenia opcję rezygnacji z otrzymywania odpowiednich powiadomień, tj. rezygnacji z otrzymywania takiego marketingu przy pierwszym kontakcie (np. poprzez kliknięcie linku w e-mailu, że nie chcesz już otrzymywać takich powiadomień i (lub) poprzez wyrażenie swego sprzeciwu w inny sposób).

Twój adres e-mail możemy przekazać stronom trzecim świadczącym specjalistyczne usługi (podmiotom przetwarzającym dane) tylko w celu wysłania Ci biuletynu.

Należy zauważyć, że dane osobowe gromadzone do celów marketingu bezpośredniego będą przetwarzane w aktywnej bazie danych przez 3 lata, ale nie dłużej niż ważność wyrażonej przez Ciebie zgody. Aby odwołać udzieloną zgodę i (lub) wyrazić sprzeciw, możesz to zrobić, powiadamiając o odmowie pocztą elektroniczną na adres support@bmwautoparts.net  lub klikając link na dole otrzymanego biuletynu.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe są przekazywane w celu zapewnienia nieprzerwanej ciągłości naszych działań oraz prawidłowego świadczenia usług i dostawy towarów, dlatego My możemy ujawnić / przekazać informacje o Tobie naszym pracownikom, menedżerom, pośrednikom, dostawcom, podwykonawcom, dystrybutorom, usługodawcom (przedsiębiorstwom świadczącym usługi IT, spółkom zajmującym się windykacją wierzytelności, spółkom świadczącym usługi marketingowe itp.) lub innym Naszym partnerom, pod warunkiem, że takie przekazanie jest konieczne do osiągnięcia celów określonych w Polityce prywatności.

W niektórych okolicznościach możemy być zobowiązani do przekazania danych osobowych, gdy:

 • musimy ujawnić informacje zgodnie z prawem, w tym, kiedy musimy ujawnić dane osobowe administratorowi podatkowemu i organom ścigania w celu zapobiegania przestępstwom i ich wykrywania;
 • musimy ujawnić dane osobowe w związku z postępowaniem sądowym lub w celu uzyskania porady prawnej, lub gdy ich ujawnienie jest konieczne do ustalenia, egzekwowania lub obrony naszych praw;
 • informacje muszą zostać ujawnione w celu ochrony naszych interesów lub interesów osób trzecich (np. w celu zapobiegania oszustwom);
 • informacje muszą zostać ujawnione w celu ochrony Twoich interesów o zasadniczym znaczeniu (na przykład, jeśli poczujesz się źle w naszym pomieszczeniu i będziemy szukać pomocy medycznej);
 • informacje muszą zostać ujawnione stronie trzeciej, która świadczy usługi przetwarzania danych w naszym imieniu, tj. podmiotom przetwarzającym. W takich okolicznościach zobowiązujemy się do podjęcia środków i zapewnienia, że administratorzy danych przechowują dane osobowe w taki sam sposób, w jaki je chronimy My, oraz do powiadamiania Cię o wszelkich zmianach w niniejszym oświadczeniu o prywatności;
 • informacje muszą zostać ujawnione potencjalnemu nabywcy aktywów naszej spółki lub nabywcy organizacji.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych

Rozumiemy, że przekazujesz nam swoje dane osobowe w dobrej wierze i że oczekujesz ich ochrony. Z tego powodu poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Oznacza to, że w celu skutecznej ochrony Twoich danych osobowych w naszych systemach, podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa wewnętrznego:

 • zapewniamy ścisłą kontrolę dostępu i ograniczamy dostęp do danych tylko tym, którzy powinny je znać;
 • dostęp do danych osobowych jest chroniony hasłami o odpowiednim poziomie trudności;
 • z osobami, które mają dostęp do Twoich danych, zawieramy umowy o zachowaniu poufności;
 • monitorujemy dostęp do danych osobowych;
 • wdrożyliśmy inne organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.

TWOJE PRAWA

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa: (1) do żądania dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; (2) żądania korekty lub ograniczenia niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych; (3) żądania usunięcia zbędnych lub niezgodnie z prawem przetwarzanych danych osobowych; (4) żądania przekazania danych osobowych w strukturyzowanym formacie odczytywalnym komputerowo; (5) nie wyrażania zgody na przetwarzanie swych danych osobowych oraz prawo do wycofania swej zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia); (6) złożenia skargi do Państwowego Urzędu Ochrony Danych (VDAI).

Prawo dostępu do danych

Staramy się, aby było w pełni zrozumiałe, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych i aby w związku z tym nie powstało Ci żadnych niedogodności. Możesz dowiedzieć się, czy przetwarzamy którekolwiek z Twych danych osobowych. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo dostępu do nich i otrzymania ich kopii.

Prawo do żądania korekty swych danych osobowych i (lub) ograniczenia ich stosowania

Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe były kompletne i dokładne oraz aby w związku z tym nie występowały żadne niedogodności dla podmiotu danych. Dlatego, jeśli zauważysz, że wykorzystujemy niekompletne i (lub) niedokładne Twe dane osobowe, możesz powiadomić nas, abyśmy je poprawili, jednak w takim przypadku możemy poprosić Cię o potwierdzenie tych informacji.

Ponadto możesz zażądać, abyśmy ograniczyli wykorzystanie Twoich danych osobowych przez pewien okres, gdy: (1) należy zweryfikować dokładność Twych danych osobowych (w przypadku roszczeń dotyczących dokładności danych); (2) wykonywane przetwarzanie (gromadzenie, wykorzystanie) Twych danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale  decydujesz się nie żądać usunięcia danych; (3) Twoje dane osobowe nie są już konieczne do osiągnięcia określonego celu, ale mogą być konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia prawnego; (4) konieczne jest ustalenie, czy mamy ważniejszą podstawę prawną do dalszego przetwarzania Twych danych osobowych (po skorzystaniu przez Ciebie z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych).

Jeśli zauważymy, że wykorzystujemy niekompletne i (lub) wyraźnie niepoprawne dane osobowe, możemy (z własnej inicjatywy) ograniczyć ich wykorzystanie i (lub) zażądać od Ciebie korekty takich danych.

Prawo do usunięcia swych danych osobowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, nie gromadzić i (lub) nie wykorzystywać Twych danych osobowych w nadmiarze. Dlatego możesz żądać o usunięcie swych danych osobowych. Jednak takie prawo nie ma charakteru bezwzględnego, więc będziemy mogli usunąć Twe dane tylko wtedy, gdy: (1) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane; (2) Cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie mamy innej podstawy prawnej do przetwarzania takich danych osobowych; (3) Wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów do przetwarzania takich danych; (4) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (5) takie dane osobowe muszą zostać usunięte (tj. nie mogą być gromadzone, wykorzystywane lub przechowywane) zgodnie z Naszymi zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa.

Prawo do przeniesienia swych danych osobowych.

Naszym celem jest udzielenie Ci kontroli nad Twoimi danymi osobowymi oraz zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych. Dlatego możesz poprosić, aby Twe dane osobowe, które są przetwarzane zautomatyzowanymi środkami, były przekazane dla Ciebie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie i (lub), aby te dane były przekazane innemu administratorowi danych (gdy jest to technicznie możliwe). Prawo to również nie ma charakteru bezwzględnego i może być realizowane tylko, gdy: (1) takie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2, lit. a) Rozporządzenia) lub na podstawie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia); (2) gdy korzystanie z tego prawa nie wpływa negatywnie na prawa i wolności innych osób.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i (lub) wycofania swej zgody.

Naszym celem jest zapewnienie Ci kontroli nad swymi danymi osobowymi. Dlatego w dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania konkretnych swych danych osobowych, gdy takie przetwarzanie odbywa się zgodnie z naszym uzasadnionym interesem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), w tym profilowanie zgodnie ze wspomnianymi przepisami. Niemniej jednak możemy kontynuować przetwarzanie tych danych osobowych, jeśli możemy udowodnić, że dane te są przetwarzane z ważnych uzasadnionych powodów, które mają pierwszeństwo przed interesami, prawami i swobodami osoby, której dane dotyczą lub w celu wniesienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych do takich celów marketingowych, w tym profilowanie w zakresie, w jakim jest związany z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Ponadto, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia), możesz w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na takie przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (VDAI).

Zawsze staramy się odpowiadać na pytania użytkowników i (lub) rozwiązać problemy wynikające z przetwarzania danych osobowych oraz znaleźć najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla obu stron, dlatego, jeśli masz jakieś pytania i (lub) skargi dotyczące Naszej ochrony danych osobowych, skontaktuj się z nami bezpośrednio, pocztą elektroniczną: support@bmwautoparts.net, lub telefonicznie: +370 5 2740440. Jeśli nie zgadzasz się z podanymi przez Nas odpowiedziami i (lub) proponowanymi rozwiązaniami i nadal uważasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą, narusza obowiązujące przepisy prawne, masz prawo złożyć skargę do Państwowego Urzędu Ochrony Danych (na adres e-mail:    ada@ada.lt   ).

EGZEKWOWANIE SWYCH PRAW.

Wyższej wymienione prawa możesz zrealizować w następujące sposoby: (1) poprzez przesłanie nam pisemnego wniosku osobiście (w salonie Krasta), pocztą i (lub) za pośrednictwem przedstawiciela lub pod adresemOzo g. 10A, 08200, Vilnius; (2) poprzez przesłanie do Nas wniosku drogą elektroniczną, tj. pocztą elektroniczną: support@bmwautoparts.net

Abyśmy mogli zaakceptować i wykonać wnioskowane przez Ciebie prawa podmiotu danych, przy składaniu wniosku musisz potwierdzić swoją tożsamość w jeden z następujących sposobów:

 • składając wniosek pracownikowi Krasta - przedstawić ważny dokument tożsamości;
 • składając wniosek pocztą lub za pośrednictwem kurierem - przedstawić kopią ważnego dokumentu tożsamości zatwierdzoną zgodnie z procedurą określoną w aktach prawnych;
 • składając wniosek drogą elektroniczną - potwierdzić go za pomocą elektronicznych środków komunikacji, które umożliwiają właściwą identyfikację osoby (np. podpis mobilny, kwalifikowany podpis elektroniczny itp.).

Po otrzymaniu Twego wniosku o egzekwowanie praw podmiotu danych, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty przekazania wniosku, udzielimy Ci odpowiedzi. W razie potrzeby, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków, okres ten może zostać przedłużony o kolejny miesiąc. O takim przedłużeniu zostaniesz powiadomiony w pierwszym miesiącu. Wnioskowane przez Ciebie informacje zostaną przekazane bezpłatnie. Jeśli jednak zauważymy, że Twoje wnioski są wyraźnie bezzasadne lub nieproporcjonalne, w szczególności ze względu na ich powtarzalną treść, zastrzegamy sobie prawo do pobrania uzasadnionej opłaty (tj. do żądania pokrycia kosztów administracyjnych) lub odmowy podjęcia działań w związku z takim żądaniem.

Odpowiedź zostanie udzielona w sposób określony w Twym wniosku. Jeśli nie podasz we wniosku sposobu, w jaki chcesz otrzymać odpowiedź, odpowiedź zostanie przedstawiona Ci w taki sam sposób, w jaki był przekazany wniosek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Na pewno rozumiesz, że omówienie wszystkich możliwych sposobów gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w tym krótkim opracowaniu nie jest łatwe. Niemniej jednak dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najbardziej jednoznaczne i najbardziej kompletne informacje oraz zobowiązujemy się do aktualizacji niniejszego oświadczenia o polityce prywatności w związku ze zmianami procesów przetwarzania danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych, chętnie odpowiemy na nie lub udzielimy wszelkie dodatkowe informacje, które możemy ujawnić. Zawsze możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną support@bmwautoparts.net lub telefonicznie: +370 5 2740440.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w całości lub w części. O zmianach w Polityce prywatności nie będziesz powiadomiony, tj. zaktualizowana wersja Polityki prywatności zostanie opublikowana na Witrynie internetowej. Dlatego zalecamy i zachęcamy do okresowego odwiedzania naszej Witryny internetowej w celu zapoznania się z najnowszą wersją Polityki prywatności.

Ostatnia aktualizacja: 06-2020

Masz pytania?
+370 690 00711
I-V (9:00 - 18:00)
skontaktuj się z nami »
Odpowiemy w ciągu 2 godzin roboczych

VIN - vehicle identification number. You can find it on your vehicle registration document.

Please provide WSZYSTKIE 17 symbole, letters are case-insensitive.